هديه
هديه

دو تا نهال، دو تا سرو ایستاده شدند

دو خوشهٔ نرسیده، دو جامِ باده شدند

مقام زینب کبری ببین که ‌این دو پسر

فقط به خاطر مادر امام‌زاده شدند

تمام آبروی باغبان همین دو گل‌اند

که در حفاظت از باغ استفاده شدند

به دست دایی اگر چه سوار اسب شدند

به دست نیزه و شمشیرها پیاده شدند

کنار اکبر و قاسم‌ میان دارالحرب

دو‌ طفل باعث تکمیل خانواده شدند

پیام غربت زینب شدند آن روزی

که سربریده نه، چون نامه سرگشاده شدند

اگرچه سوم شعبان نشد، محرم شد

به وقتش این دو به ارباب هدیه داده شدند

حلال‌زاده به داییش‌ می‌رود آخر

غریب‌وار اسیر حرام‌زاده شدند

    شاعر: سعید پاشازاده

  • مجموعه شعر: اهل بيت عليهم السلام